Utskriftsvennlig print  

Pakkereiser generelt

Kunder som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg de rettigheter han ellers måtte ha etter Lov om Pakkereiser. Messereiser Norge AS er medlem av Reisegarantifondet hvor reisegaranti er stilt i henhold til reglene i pakkereiseloven §11-1 tredje ledd. Gå til Reisegarantifondets hjemmeside for mer informasjon.I henhold til Lov om pakkereiser gjelder arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres felles, og som inneholder minst to av følgende elementer: 1. Transport

2. Innkvartering 

3. Andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet.
Messereiser Norge A/S | Rosenholmveien 25 | Postboks 651 | 1411 Kolbotn. | Norge | Tlf: 32 24 36 00 | E-mail: post@messereiser.no
© Copyright 2007
web: Travelmarket Interactive