Utskriftsvennlig print  

Kundens ansvar for navn, pass, visum og reisedokumenter

Ved bestilling av flybilletter er det viktig at navnene stemmer overens med det som står i passet. Særlig hvis man har to etternavn, er det viktig ved bestilling å oppgi hva som er definert som mellomnavn og hva som er etternavn. De som har Æ, Ø og Å i navnet må sjekke hvordan navnet er skrevet på den maskinlesbare delen av passet, slik at flybilletten og passet samsvarer. 

Kunden har som ansvar ved bestilling å oppgi korrekt navn for alle reisende. 
Navneendring er på mange typer billetter ikke tillatt og kan medføre at kunden mister sin plass. 

Kunden plikter å påse at alle nødvendige reisedokumenter er mottatt fra Messereiser, og sjekke at disse er riktige i henhold til bestilling. 

Det er den reisendes plikt å påse at pass og visum er i orden, samt å ha med seg gyldige reisedokumenter. Pass må ved innreise til enkelte land være gyldig i de 6 påfølgende månedene etter hjemkomst til Norge.

Til USA gjelder særskilte regler, les mer her
Messereiser Norge A/S | Rosenholmveien 25 | Postboks 651 | 1411 Kolbotn. | Norge | Tlf: 32 24 36 00 | E-mail: post@messereiser.no
© Copyright 2007
web: Travelmarket Interactive