Utskriftsvennlig print  

Bestilling og priser

a)
En avtale mellom partene anses som bindende ved bekreftelse av en reise.

b)
Reisens pris omfatter alle avgifter og skatter og ting oppgitt i programmet. Bestilles tilleggsarrangementer, må kunden betale ekstra for dette. Prisen som er avtalt kan bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoff, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner, eller valutakurser som er anvendt i beregning av prisen for reisen. 


Messereiser Norge A/S | Rosenholmveien 25 | Postboks 651 | 1411 Kolbotn. | Norge | Tlf: 32 24 36 00 | E-mail: post@messereiser.no
© Copyright 2007
web: Travelmarket Interactive