Utskriftsvennlig print  

Kundens rett til annullering

Kunden kan før avreisen annullere reisen dersom: 

a) 
Norske myndigheter fraråder reise til angjeldende reisemål pga. forhold som reisearrangøren ikke er herre over og som ikke kunne forutses da bindende bestilling ble foretatt, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi og tilsvarende forhold (force majeure) på reisemålene 

b) 
En eventuell prisforhøyelse øker reisens pris med mer enn 10 %. 

c) 
Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for reisen, f.eks. at arrangøren henviser kunden til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er bestilt. I disse tilfellene har kunden krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre andre krav gjeldende. Etter at reisen har begynt, kan kunden bare annullere reisen dersom særskilte forhold, som nevnt ovenfor i pkt. c, skaper fare for kundens liv og helbred eller hvis det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side. Ved slik heving av kjøpet etter at reisen har påbegynt og i den utstrekning reglene om force majeure ikke kommer til anvendelse, har kunden krav på tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer det antall dager kunden ikke har hatt utbytte av turen. 
Messereiser Norge A/S | Rosenholmveien 25 | Postboks 651 | 1411 Kolbotn. | Norge | Tlf: 32 24 36 00 | E-mail: post@messereiser.no
© Copyright 2007
web: Travelmarket Interactive